9:44 am - Pazar Haziran 21, 2020

Anne Sütünün İçeriği Nasıldır?

202 Görüntüleme Yönetici 0 Yorum
Tweet
anne sut icerigi

Anne sütü ve içeriği her bir yenidoğanın ihtiyacı için özeldir. Preterm bebeğin annesinin sütünün bileşimi, miadında doğan bebeğin annesinin sütünün bileşiminden farklıdır. Bebeğin büyüme sürecindeki gereksinimlerine uygun olarak anne sütünün bileşimi zamanla değişir.

Anne Sütünün Yapısı: Anne sütündeki temel madde karbonhidrat laktozdur. Laktoz, glukoz ve galaktozdan enzimatik değişimlerle oluşur. Prolaktin süt bezlerine galaktoz alımını arttırır. Meme hücrelerinden esansiyel ve esansiyel olmayan proteinler sentezlenerek süte karışır. Anne sütündeki temel proteinler kazein, lactalbumin, lactoferrin, IgA, lizozim ve albumindir. Ayrıca bebeğin anne sütünü sindirmesini sağlayan amilaz, katalaz, peroksidaz, lipaz, oksidaz, alkalen ve asid fosfataz enzimleri de anne sütünde mevcuttur. Anne sütündeki iyon ve mineraller Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, demir, bakır, çinko, fosfor, sulfat, ve sitrattır. Sütteki total nitrojenin dışı üre, ürik asit kreatinin ve serbest aminoasitlerdir. Anne sütünde K vitamini hariç tüm vitaminler yeterli ve dengeli miktarda bulunurlar. Her bir beslenme başına düşen süt miktarı öğleden sonra ve akşam artar, gün boyu içeriğinde değişiklikler olabilir ama laktoz miktarı çoğunlukla sabittir.kaynağı proteinler ve protein dışı üre, ürik asit kreatinin ve serbest aminoasitlerdir. Anne sütünde K vitamini hariç tüm vitaminler yeterli ve dengeli miktarda bulunurlar. Her bir beslenme başına düşen süt miktarı öğleden sonra ve akşam artar, gün boyu içeriğinde değişiklikler olabilir ama laktoz miktarı çoğunlukla sabittir.

Anne sütünde %87 oranında su bulunur. Kolesterol anne sütünde inek sütüne göre daha yüksektir. Bu bebeğin merkezi sinir sisteminin gelişimi için gereklidir. Anne sütünde en fazla bulunan karbonhidrat laktozdur. Laktoz meme dokusunda üretilir ve yenidoğanın büyümesi için özeldir. Anne sütünde kalsiyum nispeten düşüktür. Fakat laktozun etkisiyle kalsiyum emilimi artar. Laktoz aynı zamanda bağırsaklarda normal bakteriyel floranın gelişmesine katkıda bulunur. Hem anne sütünde hem de inek sütünde demir oranı düşük olmasına karşın anne sütündeki demir bağırsaklardan daha iyi emilir.

Anne sütü alan bebeklerde ilk 6 ay içinde demir eksikliği anemisi görülme riski düşüktür. Anne sütündeki C vitamini ve suda çözülebilen diğer vitaminler annenin beslenmesi ile orantılıdır. Anne sütünde D vitamini yetersizdir. Sadece anne sütü alan, güneş ışığına minimal düzeyde maruz kalan ya da koyu ciltli bebekler yeterli D vitamini üretemeyebilirler. Bebeklere günlük ihtiyacı olan 400 IU D vitamini verilmelidir. Anne sütünün immunolojik özellikleri vardır. Anne sütünde tüm Immünglobulinler bulunur. Kolostrum ve sütteki immünglobulinlerin %90’nı IgA’dir. Anne sütündeki immünglobulinlerin miktarı doğumu izleyen ilk haftada azami düzeydedir ve süte has protein yapımı arttıkça miktarları düşer. Anne sütünün çocuklukta görülen besin allerjilerine karşı koruyucu bir rolü vardır.

Anne sütü laktasyon süresi boyunca 3 farklı yapılanma gösterir. Doğumu takiben ilk 5-7 gün kolostrum salgılanır. Doğumdan sonraki 6 ila 13’üncü günlerde kolostrum geçiş sütüne dönüşür. Doğumdan sonraki 10-14’üncü günden itibaren geçiş sütü olgun süte dönüşür.

SÜT MİKTARI
Postpartum 1. günde 120 mL süt yapımı gerçekleşir. 2. günde 180 mL ve 4. günde 240 mL Doğumdan sonraki haftada salgılanan günlük süt miktarı (mL)=gün sayısı X 60 olarak hesaplanabilir. 300 ml/ gün olarak devam eder. Doğum sonrası 10-14 günlerde süt salgısı hemen hemen sabitleşir ve 2. haftanın sonunda her bir emzirmede 120 – 180 ml süt gelir. Günde ortalama 700-900 ml süt üretilir. Günlük süt üretimi annenin boy uzunluğu, ağırlığı, beden kitle indeksi (BMI) veya ilave diyet ile değişmez. Prematüre doğan bebekler ve düşük doğum ağırlıklı bebekler sık ve etkili bir şekilde emmedikleri için üretilen süt miktarı az olur.

Erken Dönemde süt salınımının azalma nedenleri: Emzirme tekniğinin yetersizliği, duygusal problemler, mastit, sistemik hastalıklar gibi tıbbi nedenler. Geç Dönemde süt salınımının azalma nedenleri: Ek gıdaya geçme, yeni bir gebelik, duygusal nedenler veya hastalıklar.

 

Güncellendi : 12 Ocak 2020
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
HATA BİLDİR
Yorumunuz?
Yanıtla