1:45 am - Cumartesi Temmuz 4, 2020

Beyin Tümörü Nedir? Belirtileri Nelerdir?

59 Görüntüleme Yönetici 0 Yorum
Tweet
Beyin Tümörü

Beyin Tümörü Nedir? Beyin Tümörü (Beyin Kanseri) kafa içi tümör kafatası boşluğunun içinde gelişen ve beyin dokusuna yerleşen ya da beyne dışarıdan baskı uygulayan bütün kütleler anlaşılır. Bunlar hem dar anlamda tümörleri (neoplaziler), hem granülomları (tüberkülom, gom), hem de asalak kistleri içerir. Kafaiçi tümörleri sinir dokusunun kendi unsurlarından ve bu doku dışındaki unsurlardan (damar ve beyin zarı tümörleri) kaynaklanabilir. Başka organlardaki tümörlerin (sarkom, karsi-nom) yayılımıyla oluşan odaklar da sık görülür. Sinir dokusundan kaynaklanan tümörler,hücre tipine ve olgunluk derecesine göre büyük bir çeşitlilik gösterir.

Beyin Nedir?

Beyin sinir lifleri boyunca elektrik mesaj göndererek vücudu kontrol etmektedir. Sinir lifleri beyinden dışarı uzanır ve omuriliği oluşturmak üzere birleşirler. Beyin ve omuriliğin bu birlikteliği merkezi sinir sistemini oluşturur. Beyin, nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşmaktadır. Ayrıca gliyal hücreler de denilen destek hücrelerini de içermektedir. Meninksler (beyin omurilik zarları) olarak adlandırılan 3 ince tabaka ile çevrilmiştir. Beyin ve omurilik, serebrospinal sıvı (beyin omurilik sıvısı) içinde yüzmektedir.

Beynin en geniş kısmı önbeyin olarak adlandırılmaktadır. Hemisfer adı verilen sol ve sağ kısımlara bölünmüştür. Hemisferler ise lob adı verilen alanlara bölünmüştür. Her bir lob farklı bir vücut sistemi ve bölümü kontrol etmektedir.
Beyinde arkabeyin ve beyin sapı olarak adlandırılan daha küçük iki kısım bulunmaktadır. Arkabeyin, ayrıca serebellum da denir, denge ve koordinasyonu kontrol etmektedir. Beyin sapı ise otomatik vücut fonksiyonlarının kontrolünden sorumludur – düşünmeksizin gerçekleştirilen hareketler. Beynin ortasında hipofiz bezi bulunmaktadır. Bu bez küçük ancak çok önemli bir bezdir. Çok farklı vücut fonksiyonlarını kontrol eden hormonlar üretmektedir.

Beyin tümörleri beyinde geliştikleri bölüme bağlı olarak farklı belirtiler göstermektedir. Yetişkinlerdeki beyin tümörlerinin çoğu tektir ve vücudun başka bir yerindeki orjinal kanserden yayılmıştır. Bu tip tümörlere sekonder tümörler denir.

Beyin Tümörü Nedenleri Nelerdir?

Travma, virüs, ailevi yatkınlık gibi etmenleri ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar varsa da, bu tümörlerin kökeni halen bilinmemektedir. Bazı tümörler belirgin bir biçimde “embriyonal” ve doğumsal”dır; bazıları ise yaşamın ileri evrelerinde ortaya çıkar.

Beyin tümörlerin oluşumda hem genetik yani kalıtsal (aileden gelen) faktörler hem de çevresel etkenler önemli rol oynarlar. Beyin kanserlerinde birden çok hatta onlarca genetik bozulma (aberasyon, delesyon, translocation vb) sözkonusuyken, yüksek gerilim hatlarına yakın yerleşim, iyonize rasyasyon (alfa beta delta ışınları), nitratlı yiyecekler (hazır yiyeceklerde bulunan koruyucu maddeler vb), polivinil kloride gibi kimyasallar da beyin kanseri oluşumuyla ilişkilidir.

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Beyin tümörü belirtileri genelde 30-35 gram ağırlığa (yaklaşık 300 trilyon hücre) yani ortalama olarak bir ceviz büyüklüğüne ulaşınca görülmeye başlanır. Yeni başlangıçlı ve şiddeti giderek artan baş ağrısı, tek yanlı beden yarısında güç ve his kaybı ve eşlik eden sara nöbeti (epileptik nöbet) aksi ispatlanmadıkça mutlaka beyin tümörü habercisi olarak kabul edilmelidir. Tümörün yerleşimine göre ilgili beyin işlevi de zarar görür. Frontal yani ön beyin lobunda yerleşen bir tümör,kişilik değişimi, koku almada azalma, muhakeme bozukluğu yaparken, yan lobda (temporal lob) yerleşen kitleler hafıza ve konuşma bozulması; arka yan lobda (paryetal lob) yerleşen bir kitle güç ve his kaybı, arka lob (oksipital lob) yerleşimli kitleler görmede bozulma; beyincik (serebellum) yerleşimli kitleler kusma, denge, koordinasyon bozukluğu; beyin sapı ve etrafındaki yerleşen kitleler ise yüz felci, işitme kaybı, yutkunmada zorluk ve ses kısıklığı gibi bulgulara neden olabilirler.

Kanser Beyne Nasıl Yayılır?

Kanser hücreleri ana tümörden kopar, kan dolaşımı ile seyahat eder, beyne yerleşir ve burada yeni tümörler oluşturmaya başlar. Eğer bu konuyla ilgili bilgi arıyorsanız hangi tür beyin kanserine sahip olduğunuzu bilmeniz önemlidir. Tedavi ve görünüm her biri için çok farklı olabilir.

Beyin Tümörü Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Beyin tümörü ameliyatlarında altın standart tedavi, mikroskop altında mikrocerrahi yöntemlerin uygulandığı ve beyin dokusunda en az işlevsel ve yapısal kayba neden olacak mikrocerrahi rezeksiyon yani tümör çıkarılması yaklaşımıdır. Öncelikle, detaylı bir nörolojik muayene ve beyin görüntüleme (MR, BT, MR ANJİYO, difüzyon tensor imaging, traktografi vb) bulgularını birleştirilip ameliyat endikasyonu (gerekliliği) konulup, uygun cerrahi koridor belirlenmeli ve ameliyat esnasında gerekirse nöronavigasyon ve nörofizyolojik yardımcı araçlara da başvurulmalıdır. Teknolojinin nörocerrahiye sunduğu ve ameliyatın başarı oranını arttıran pek çok yardımcı yöntem olsa da hala iyi bir nöroanatomi bilgisi, tecrübe ve tümör cerrahisi eğitimi cerrahi başarıyı ve sonuçta hasta memnuniyeti belirleyen en önemli faktörlerdir.

Güncellendi : 2 Temmuz 2020
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
HATA BİLDİR
Yorumunuz?
Yanıtla