Tetanos

Tetanos Nedir? Belirti Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Tetanos Nedir? Belirti Ve Tedavi Yöntemleri: Tetanos (kazıklı humma) insan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin “klostridium tetani” yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalıktır.

Tetanos Nasıl Bulaşır?

Tetanos enfeksiyonu bakteri ya da spor­larının deri ya da mukoza sıyrıkların­dan girmesi sonucunda ortaya çıkar. Toprak, dışkı ya da başka atıklarla kirlenmiş sivri cisimlerin ya da kıymık­ların yol açtığı yaralanmalar özellikle tehlikelidir. Eski zamanlarda savaş ya­raları, başıboş hayvanların ısırıkları ve tarımsal etkinlik sırasında oluşan yara­lar, tetanos açısından tipik sayılırken günümüzde bunlara trafik ve sanayi ka­zalarına bağlı yaralan da eklemek gere­kir.Yaranın tetanos enfeksiyonu açısın­dan tehlikeli olup olmadığını belirle­mek için kesm ölçütler yoktur. Birçok insanda hastalık önemsiz sanılan ve normalde tetanos tehlikesi göstermeyen hafif bir yaralanma sonrasında gelişir. Bazı olgularda hastalık etkeninin vücu­da girdiği sıyrık belli bile değildir.Dokulara ulaşan tetanos basili spor­ları uzun süre etkinlik göstermeden can­lı kalabilir (gizli dönem). Her üç olgu­dan birinde hastalık, yara iyileşip nedbe dokusu oluştuktan sonra ortaya çıkar. Mikrop ise yaranın bulunduğu yerde ka­lır ve hiçbir zaman vücudun öbür bölge­lerine ulaşamaz. Spor yeniden etkinle-şip çoğalabilen basil biçimini aldığında zehir üretmeye başlar. Kan yoluyla hız­la bütün dokulara yayılan zehir özellik­le omurilik ve beyindeki sinir merkezle­rini etkiler.

Tetanos Belirtileri

  • Baş ağrısı,
  • Endişe ve huzursuzluk halleri,
  • Yutma güçlüğü, ağzı açmada zorluk, yüz kaslarındaki gevşeyemeyen kasılma,
  • Önce çiğneme kaslarında, daha sonra kalça, kol, bacak ve gövde kaslarında ağrılı kasılmalar,
  • Hastanın gırtlak ya da solunum kaslarının kramp biçiminde kasılıp gevşeyememesi nedeniyle boğulma ya da solunum durması görülebilir. Solunum durmasıyla hastanın oksijeni azalır ve beyin bu nedenle ağır hasar görür ya da beyin ölümü gerçekleşir.

Tetanos Tedavisi

Tedavi yara bakımı, semptomların ve komplikasyonların önlenmesine yönelik çalışmalardan oluşmaktadır. Hastaneye ilk başvuru sırasında tetanos serumu yapılması ve aşılanmaya başlanması gerekmektedir. Hastalığı geçirmiş birey bağışık olmamaktadır. Bağışıklanmanın tek yolu aşılanmadır.

Korunma

Tetanos bildirilmesi zorunlu hastalık­lardandır, ama hastaların öbür insanlar­dan ayrılması sağlığı korumadan çok tedavi amacına yöneliktir. Hastanın ya­tağının dezenfekte edilmesi fazla etkili ve önemli değildir. Ama ameliyat son­rasında ve lohusalık döneminde tetanos riski yüksek olduğundan ameliyathane­lerin dezenfekte edilmesi büyük önem taşır. Tetanos aşısı bütün bebek ve ço­cuklara birçolf meslek grubu için zorun­ludur.

Tetanos Sporları Nedir?

Sporlar, tetanos basilinin yaşaması için gerekli nem ve ısının yetersiz, oksijenin ise fazla olduğu koşullarda basilin canlı kalmasını sağlamak üzere oluşur. Basil içindeki suyun tümünü dışarı atarak küçük bir küre­ye dönüşür; beslenme ve büyüme evresinden dinlenme evresine geçerek spor biçimini alır.

Tetanos sporları basil kadar tehlikeli midir?

Evet. Çünkü sporlar basilin kış uykusundaki biçiminden başka bir şey değildir. Uygun koşullarla karşılaşınca spor şişerek yemden canlanır. Bu arada tetanos basilinin serbest oksijen bulunmayan ortamlarda yaşa­yabildiği unutulmamalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir