12:08 pm - Salı Ekim 6, 2020

Miyopi Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

313 Görüntüleme Yönetici 0 Yorum
Tweet
Miyopi

Miyopi Nedir? Çeşitleri Nelerdir? Miyopi, gözün uzağı net görememe kusurudur. Miyop olan kişi yakın cisimleri net olarak görür, fakat belli bir mesafeden örneğin yol tabelası, kara tahta veya odanın diğer ucundaki kişiler gibi cisimleri görmekte sorun yaşar. Dünya çapında 4 yetişkinden 1’inin karşılaştığı genel bir durumdur.

Uzağı Görememeye Ne Sebep Olur?

Göz küresinin şekli, ışık ışınlarının retinanın çok önünde çok uzağa odaklanmasına neden olacak kadar uzunsa, bir diğer anlatımla uzağı görmeyi zorlaştıracak kadar uzunsa uzağı görememe veya miyopi ortaya çıkar.

Yakını görememe gibi, miyopi de kalıtsaldır. Genellikle çocuklarda 8 ile 12 yaş arasında tespit edilir. Ergenlik yıllarında vücut hızla gelişirken daha kötüye gidebilir. Genellikle 20 ile 40 yaşları arasında çok az değişir.

Miyop Görüntü

Miyopi Türleri : Miyopi 3’e ayrılır.

Eksensel Miyopi:
Anormal ön arka uzunluk dışında bütün göz yapıları normaldir. Bazı kalıtsal hastalıklarla birlikte görülebilir. Normal kırıcı ortam varlığına rağmen göz ön arka çapı arttığı için görüntü retinanın önünde odaklanır.

Kurvatür ( eğrilik ) Miyopisi:
Kornea veya lensin eğriliğinin artmasına bağlı olarak kırıcılığının da artması sonucu oluşur.

İndis (kırıcılık) miyopisi:
Özellikle nükleer kataraktta lensin kırılma indisinin artması sonucu gelişen miyopidir.

Lensin öne doğru yer değiştirmesi:
Genellikle glokom (göz tansiyonu) cerrahisi sonrasında görülür. Lensin öne doğru yer değiştirmesi ile görüntü retina önüne düşer ve miyopi bulguları oluşur.

2. Konjenital (Doğumsal) Yüksek Miyopi:
Genellikle 2-3 yaşlarında anlaşılır. (-10,00) D veya daha fazla bir miyopi vardır. Genellikle ilerleyici değildir. Önemli olan erken teşhisi ve düzeltilmesidir. Aksi takdirde bu çocuklar çok yakınlarındaki çevrenin dışındaki dünyadan habersiz olarak yaşamak zorunda kalırlar.

3. Dejeneratif Miyopi (Patolojik Miyopi):

Daha önceleri malign (kötü huylu) miyopi adı da verilmiştir, fakat günümüzde bu isimlendirmenin uygun olmadığı düşünülmektedir. Özellikle gözün arka bölgesinde dejeneratif değişiklikler vardır. Ön arka uzunluk belirgin olarak artmıştır ve uzunluk artışı ilerleyicidir. Görme keskinliği tashihle bile “tam” düzeyine ulaşmaz. Kadınlarda biraz daha sıktır. Arap, Japon, Çin’li ve Yahudi’lerde daha sıktır.

Siyah ırkta ise daha az rastlanır. En sık kalıtım otozomal resesif formda olur. Genellikle iki taraflıdır. Arka kutup uzaması nedeni göz küresi şekil olarak yumurta şeklini almıştır. Sklera incelmiştir. Koroidal atrofi vardır ve koriokapillaris tabakası tamamen kaybolabilir.

Retina pigment epitel (RPE) tabakasında atrofi, fotoreseptör hücre atrofisi, Bruch membranında çatlaklar görülebilir. RPE çoğalmasına bağlı “Fuch’s lekesi” oluşur. Retinanın periferik kısımlarında kistoid retina dejenerasyonu ve Blessig kistleri oluşabilir. Retina altı kanamaları, posterior stafiloma denilen skleranın arkaya doğru bombeleşmesi görülebilir.

Miyopide gözdibi muayenesinde karşılaşılan bu bulguların her biri göz ön arka çapının uzamasına bağlı olarak koroid ve retina tabakalarınında meydana gelen gerilme sonucu oluşan değişikliklerdir.

Ön arka uzunluğu 26,5 mm’den uzun olan gözlerin %5-10’unda koroidde yeni damar oluşumları (neovaskülarizasyon) gelişir. Miyopik neovaskülarizasyonlarda zaman içerisinde görmede azalma gittikçe kötüleşebilir.

Optik disk (Papilla) değişiklikleri: Miyopide optik diskin dış kenarında görülen “miyopik yarım ay”, optik disk sınırına dek uzanması gereken koroidin disk sınırından uzakta sonlanması ile oluşur. Bu alanda Bruch membranı, RPE ve retinanın dış tabakaları da olmayabilir.

Dejeneratif miyopinin yol açtığı gözle ilgili sorunlardan başlıcaları:

Koroid hemorajileri
Vitre opasiteleri ve hemorajileri
Retina dekolmanı
Primer açık açılı glokom
Katarakt’dır.
Miyopi Bulguları:

Uzağı bulanık görme: Bir kısım miyoplar bunun farkında değildir. Yakını net olarak görmektedirler ve cisimlerin uzaklaştıkça bulanık görülmesinin doğal olduğunu sanırlar.

Gözleri kısma: “iğne deliği” (pin hole) etkisi oluşturarak görmede netlik oluşturmak için yapılır Baş ağrıları: Hipermetropi ve astigmatizmaya göre daha az olmakla birlikte göz çevresinde ve alın bölgesinde ağrılar ortaya çıkabilir.

Miyopiye Yol Açabilen Diğer Durumlar:

Hiperglisemi:
Kan şekerinin yükselmesi demek olan bu durumda lenste şeker ve su oranının artmasına bağlı olarak lensin genişlemesi ve kırma gücünün artması ile miyopi bulguları oluşur. Diabetik hastalarda kan glukoz değerlerinin etkili olabileceği düşünülerek refraksiyon muayenesi hastanın kan şekeri normal düzeye geldikten sonra yapılmalıdır.

Yetersiz Işık:
Tüm refraksiyon kusurları ( presbiyopi de dahil) gece daha da kötüleşir. Gözbebeği (pupilla)’nin genişlemesi sonucu odak derinliği küçülecektir. Ayrıca genişlemiş pupillada lensin kenar bölgesi de fonksiyon göreceği için miyopiye kayma olacaktır. Bu nedenle miyoplarda geceleri araba sürüşü sırasında kullanmak amacı ile daha kendi ihtiyacından daha yüksek diyoptrili miyopik gözlükler verilebilir.

Siliyer Spazm:
Siliyer kasın kasılmış olarak kalma halidir. Histeri nöbetlerinde, miyotiklerin (pupillayı küçülten ilaçlar) kullanılması sonucunda ve travmalarda gözlenebilir.

Lensin Hidrasyon Değişiklikleri:
Kan şekeri yüksekliğinde, dizanteri gibi şiddetli ishal oluşturan durumlarda, gebelik toksemisi durumlarında lenste su tutulumuna bağlı olarak miyopi gelişebilir.

Çeşitli İlaçların Kullanımı:
Bir takım ilaçlar siliyer cisim ödemi oluşturarak veya sığ koroidal dekolman ile lensin öne doğru itilmesi sonucu miyopiye kaymaya neden olabilir. Asetozolamide, alkol, tetrasiklinler, oral kontraseptifler, oksijen, kortikosteroidler, sulfonamidler, nöroleptikler bu duruma neden olabilen ilaçlardandır.

Prematür Retinopatisi:
Erken doğan ve düşük doğum ağırlıklığına sahip bebeklerde kontrolsüz oksijen tedavisi ile ortaya çıkabilen bir durumdur. Prematüre retinopatisinde miyopi görülme oranı yüksektir.

Geçirilmiş Dekolman Cerrahisi:
Uygulanan implantlar göz ön arka uzunluğunu artmasına neden olarak miyopiye neden olabilirler.

Çeşitli Nedenler:
Marfan sendromu, Pigmenter Okuler Dispersiyon Sendromu, Fötal Alkol Sendromu, Pierre – Robin Sendromu, Rubella gibi hastalıklarda da miyopi görülebilir.

Geçici Miyopiler:
Herhangi bir etkene bağlı olarak ortaya çıkarlar. Etken ortadan kalktıktan sonra miyopide düzelme olur. Bu grup altında incelenebilecek durumlar şunlardır;

Kimyasal Ajanlar:
Diyabet ( hiperglisemi )
Göz cerrahisi sonrası ( genellikle ön kamara sığlaşması ve lensin öne doğru yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkar)

Retina kriyopeksisi (retinaya soğuk tedavisi uygulanması) ve panretinal fotokoagülasyon (retinaya laser tedavisi uygulanması) sonrasında akomodasyon kaybı ve geçici miyopi gelişebilir. Bu durum tedaviye gerek kalmadan birkaç hafta içinde düzelmektedir.

Künt Travma: Siliyer spazm sonucu gelişebilir. Ayrıca siliyer cisim ödemi sonucu da gelişebilir.

Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
UYARI: Yorumlarda link kullanmayınız. Link içeren yorumlar otomatik olarak spam kabul edilmektedir.
Bir Cevap Yazın