Akustik Nöroma (Vestibuler Schwannoma)

Akustik Nöroma (Vestibuler Schwannoma) Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

Akustik nöroma (vestibular schwannoma), kanserli olmayan (iyi huylu) bir tümördür. Akustik nörinoma, denge siniri tümörü, vestibüler schwannoma, neurolemmoma ve köşe tümörü olarakta bilinir. Kanser olmayan bu iyi huylu tümör uzun yıllar boyunca yavaşça büyür ve genellikle vücudun başka yerlerinde yayılmaz sadece beyinde büyür.
Tümör akustik veya vestibülokoklear sinir olarak adlandırılan beyinden iç kulağa giden bir sinir (kranial sinir) üzerinde oluşur. Bu sinir işitme ve denge hissinizi kontrol eder. Denge sistemi için kullanılan sinirlerde büyümeye neden olabildiği için kulak çınlaması, baş dönmesi, dengesizlik ve işitme kaybı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Akustik nörinoma schwann hücresi adı verilen bir hücre tipinden büyür. Bu hücreler sinir hücrelerini kapsar. Bu yüzden bu tümöre de vestibüler schwannoma denilmiştir. Akustik nöroma çok yavaş büyürler ve vücudun uzak bölümlerine yayılmazlar. Bazen herhangi bir sorun veya semptomlara neden olmayacak kadar küçüktür. Büyük akustik nöromalar vestibulokoklear sinirini etkileyebilir. Bazı durumlarda hızla büyüyebilir ve nörolojik sorunlara ve hayati tehlikeye yol açabilir. Çocuklarda nadir olarak görülen bu hastalık gebellikle 30 ile 60 yaş arasındaki yetişkinleri etkiler ve erkeklere göre kadınlarda daha sık görülmektedir.

Akustik Nöroma Nedenleri

Çoğu durumda nedeni bilinmemektedir. Fakat bazı akustik nöroma vakalarının Nörofibromatoz Tip 2 ile ilişkili olabileceği söylenmiştir. NF2 nadir görülen bir hastalıktır ve akustik nöromaların sadece %5’ini oluşturmaktadır. Bazı küçük çalışmalar ile akustik nöroma ve yüksek sese uzun süreli maruz kalma ve cep telefonu kullanımı arasında bir ilişki bulunamamıştır.

Akustik Nörinoma Belirtileri

Vestibüler schwannoma ilk başta ilk başta belirgin bir belirtiye neden olmayabilir. Yavaş yavaş gelişen belirtiler genelikle şunlardır:

 • İşitme kaybı (genellikle sadece bir kulağı etkiler)
 • Kulak çınlaması
 • Tinnitus (vücut içinde gelen işitme sesleri)
 • Vertigo (baş dönmesi ve denge problemi)

Büyük bir vestibüler schwannoma bazen aşağıdaki sorunlarada neden olabilir:

 • Kalıcı baş ağrısı
 • Geçici bulanık veya çift görme
 • Yüzün bir tarafında uyuşma, acı, zayıflık veya felç oluşabilir.
 • Ataksi (bacak kordinasyonunda ve denge sisteminde bozukluklar)
 • Boğuk bir ses tonu ve yutmada güçlük

Akustik nöroma büyüdükçe, genellikle tek taraflı işitme kaybı, kulak çınlaması ve baş dönmesine neden olabilir. Büyüyen bu tümör denge sinirlerini de sıkıştırmaya başlar ve kişide denge problemleri ortya çıkar. Aynı zamanda tümörün bulunduğu tarafta yüz kasları üzerindeki baskı sonucu yüzde zayfılık ve felç görülebilir. Büyük tümörler beyin sapı ve beyincik üzerinde ciddi bir baskı yapabilir ve yaşamı sürdürme fonksiyonlarını tehdit edilebilir.

Bilgicik: Tek taraflı akustik nöroma kafatası içindeki tüm tümörlerin yaklaşık %8’ini oluşturmaktadır ve yılda her 100.000 kişiden birinde bir akustik nöroma gelişmektedir. Tek taraflı akustik nöroma kalıtsal değildir.

Vestibuler Schwannoma Nasıl Teşhis Edilir?

Erken aşamalarında köşe tümörünün erken saptanması bazen zordur. Çünkü benzer belirtiler birçok orta ve iç kulak problemlerinde de görüldüğü için tanı karmaşık olabilir.

Semptomlar ortaya çıktıktan sonra tam bir kulak muayenesi ve işitme testi (odyogram) doğru tanı için gereklidir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile gelişmiş bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları  bir köşe tümörünün erken teşhisi için önem taşımaktadır. Bu testler bir tümörün yerini ve büyüklüğünü belirlemede ve mikrocerrahi müdahaleye yardımcı olur.

Akustik Nöroma Tedavisi

Hastalığın erken tanısı ciddi sonuçların önlenmesi için çok önemlidir. Vestibuler schwannoma için izleme, radyasyon ve cerrahi olarak çıkarılması olmak üzere 3 tedavi seçeneği uygulanmaktadır.

İzleme (izlemek ve beklemek): Küçük bir akustik nöroma varsa doktorunuz tümörde büyümenin olup olmadığını MR ve işitme testleri ile her 6 veya 12 ayda takibe alır. Büyüme hızı yılda 0.66 ila 1.5 mm olan bu tümörde taramalar sonucunda büyüdüğü gözlemleniyorsa veya tümör aşamalı semptomları ve  diğer zorluklara neden oluyorsa diğer tedavilere geçmesi gerekebilir.

Radyasyon Tedavisi (stereotaktik radyocerrahi): Tümörü tamamen kaldırmayan radyocerrahinin hedefi tümörü durdurmak, tümör büyümesini kontrol etmek, yüz sinirlerinin fonksiyonunu korumak ve işitmenin korunmasıdır. Ancak, yapılan araştırmalara göre birçok kişi stereotaktik radyocerrahi sonrasında 10 yıl içinde yavaş yavaş işitme kaybına uğradığı saptanmıştır. Radyasyon, küçük ve orta ölçekli akustik nöroma (2.5 cm) tedavi etmek için kullanılır.

Radyasyon sonrası komplikasyonlar işitme kaybı, yüzde halsizlik, yüzde hissizlik, radyasyon nekrozu ve beyin sapı hasarını içerebilir. Ayrıca radyasyon tedavisi, tekrar büyümeye başlayan tümör için gereken cerrahi tedaviyide zorlaştırabilir. Ayrıca çok nadiren olsa da radyasyon gelecekte tedavi alanında bir kansere neden olabilir.

Cerrahi Olarak Çıkarılması: Cerrahi olarak çıkarılma işlemi özellikle büyük boyuttaki akustik nöromalar için ortak bir tedavi yöntemidir. Cerrahide öncelikler şunlardır: 1. fasiyal sinir fonksiyonlarının korunması. 2. etkilenen kulakta yararlı işitmenin korunması ve 3. sü de tümörün çıkarılmasıdır.

Ameliyat genel anestezi ile iç kulak yoluyla ya da kafatasında açılan bir pencereden beyin cerrahı ve bir KBB cerrahı tarafından yapılır. Tümör beyin veya fasial sinirin önemli kısımlarına çok yakınsa tamamının kaldırılması mümkün olmayabilir. Belirli sinir veya beyin yapıları çalışma sırasında etkilenirse semptomların kötüleşmesine sebep olablir. Bu risk genellikle tümörün büyüklüğüne ve kullanılan cerrahi bir yaklaşıma dayanmaktadır.

Cerrahi İşlem Aşağıdaki Komplikasyonları İçerebilir:

 • Yaradan beyin omurilik sıvısı kaçağı
 • İşitme kaybı
 • Yüz zayıflık
 • Yüz uyuşma
 • Kulak çınlaması
 • Denge sorunları
 • Kalıcı başağrısı
 • Hidrosefali
 • Nöbetler
 • Kalıcı yüz felci (göz kapatma ve gülümsemede zorlanma)
 • Beyin omurilik sıvısının enfeksiyonu (menenjit)
 • İnme veya beyin kanaması

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir