Özofagus Kanseri

Özofagus Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Özofagus (Yemek Borusu Kanseri) erkeklerde sıklık açısından 7.sırada yer alır. Reflüye bağlı gelişen özofagus kanseri son 30 yılda dünyada en hızlı artan kanser türüdür. Ülkemizin özellikle doğu Anadolu bölgesinde çok sık görülür. Özofagus kanseri ülkemizin doğusundan başlayıp, Hazar denizinin güneyi, Afganistan, Çin ve Japonya’ya kadar uzanan bir bölgede çok sık görülür.

Özofagus (yemek borusu) Nedir?

Özofagus ya da yemek borusu sindirim sisteminin bir parçasıdır. Bazen geçit olarak da adlandırılmaktadır. Gıdaları ağzınızdan midenize taşıyan bir kanaldır. Özofagus yetişkinlerde yaklaşık 26 cm (10.5 inç) uzunluğundadır. Göğüsten geçerken, mide yolunda, soluk borusu (trake) ve omurilik arasında uzanmaktadır.

Özofagus Kanseri Riskleri ve Nedenleri

Yemek borusu (özofagus) kanseri erkeklerde, kadınlar ve yaşlı bireylere kıyasla daha yaygındır. 45 yaş altındaki kişilerde görüldüğü vaka sayısı çok azdır.

Alkol ve tütün

Sigara kullanma ve çok fazla alkol tüketme özofagus kanserinin ana risk faktörlerinden bazılarıdır. Ne kadar uzun süre sigara içerseniz kansere yakalanma riskiniz de o kadar artar.

Alkol kullanma özofagus için yassı (skuamöz) hücre kanseri riskini arttırmaktadır. Sigara içiyor ve düzenli olarak tavsiye edilen sınırın üzerinde alkol tüketiyorsanız kansere yakalanma riskiniz çok daha fazladır. Birleşik risk sadece sigara kullanma ve sadece içki içme riskinden daha fazladır.
Ayrıca tütün ya da enfiye çiğnemek de özofagus kanserine yakalanma riskinizi arttırmaktadır.

Diğer risk faktörleri

Özofagus kanseri için diğer risk faktörleri; Barrett özofagusu ve uzun süreli reflü, obez olmak, diyet gibi sağlık durumlarını kapsamaktadır.

Özofagus Kanseri Belirtileri

  • Yutma güçlüğü
  • Kilo kaybı
  • Boğaz ya da sırtta ağrı ya da rahatsızlık
  • Mide yanması
  • Ses kısıklığı ya da kesilmeyen öksürük
  • Kusma
  • Kanlı öksürük

Unutmayın, özofagus kanseri dışındaki durumlar da bu belirtilere neden olabilir, ancak bunları doktorunuza bildirmek önemlidir.

Özofagus Kanseri Tipleri

Yassı hücreli (skuamöz) karsinoma

Karsinoma kanser anlamına gelmektedir. Bu tip kanser yassı (skuamöz) hücrelerde başlar. Bunlar özofagus zarı gibi cilt dokusunu oluştururlar. Özofagus kanserlerinin yalnızca yarısından daha azı için yassı hücreli (skuamöz) karsinoma tanısı konulmuştur. Bu kanser türü temel olarak özofagusun ortası ya da yukarıdaki üçte birlik kısmında görülür.

Adenokarsinom

Adenokarsinom bez hücrelerinde başlayan kanser anlamına gelmektedir. Özofagus kanserinde bunlar özofagus zarında bulunan ve mukus yapan hücrelerdir. Günümüzde bu tip kanserler tanısı konmuş özofagus kanserlerinin yarısını oluşturmaktadır. Ayrıca, reflü ve Barret özofagusu olarak adlandırılan durumla en çok ilişkilendirilen kanser tipidir.

Undiferansiye( Farklılaşması belirgin olmayan) özofagus kanseri

Belirleyici özellik olmaması patologların kanserin hangi tip hücreden başladığını söyleyememesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle, kanserin bez hücrelerinden mi (adenokarsinom) yoksa cilt hücrelerinden mi (yassı hücre) başladığını söyleyemezler.

Nadir görülen özofagus kanseri

Özofagusta nadiren mide bağırsak sisteminden başlayan stromal tümör (GIST) olarak adlandırılan yumrular olabilir.

Özofagus Kanseri Tedavisi

Özofagus kanseri diğer organlara metastaz yapmadığı sürece ameliyat ile tedavi edilebilir. Tümör dokusunun çok büyük olduğu veya yakınındaki lenf bezlerine sıçradığı durumlarda ameliyat öncesi kemoradyoterapi uygulanarak tümör dokusu küçültülür ve ameliyat ile tedavi edilebilir. Stent uygulamaları tedavi edici nitelikte değildir. Stent ile daralmış olan bölge tümör itilerek açılır. Eşlik eden kalp veya diğer organ rahatsızlıkları olan ve cerrahi tedavinin yüksek risk taşıdığı hastalarda tedavi olarak sadece kemoradyoterapi uygulanabilir.

Multimodal Tedavi

Bir çok kanser türünde olduğu gibi, günümüzde özofagus kanserinin tedavisinde de cerrahi, kemoterapi ve radyoterapinin bir araya getirilerek uygulandığı multimodal tedavi yöntemleri daha ön plana çıkmaya başlamıştır. Özofagus kanserlerinde ameliyattan önce uygulanan kemoradyoterapi ile hastaların %70-80’ninde tümörün küçültülmesi mümkün olmaktadır. Hatta %20-30 hastada kanserli hücreler tamamen yok olmaktadır. Bu durumda uygulanan cerrahi sonrası özofagus kanserinden tamamen iyileşme şansı %50’nin üzerine çıkmaktadır. Bizim kliniğimizde klinik olarak erken aşamada yakaladığımız özofagus kanserleri hariç, diğer hastaların tamamına önce kemoradyoterapi daha sonra cerrahi tedavi uygulamaktayız. Erken aşama özofagus kanserlerinde cerrahi tedavi ile tamamen iyileşme olma şansı %60’ın üzerindedir.

Özofajektomi

Özofajektomi, yemek borusunun cerrahi olarak tamamen çıkarılmasına verilen tıbbi isimdir. Vücudun geçirebileceği en büyük ameliyatlardan birisidir. Genellikle göğüs, karın boşlukları ve boyun bölgesinin açılmasını içerir. Bazı durumlarda boyun bölgesi açılmadan sadece göğüs ve karın boşlukları açılarak yapılabilir. Özofajektomi sonrası ölüm riski dünyanın en iyi merkezlerde %4 civarındadır. Bu oran kalp ameliyatı sonrası ölüm riskinin 3-4 katıdır. Ülkemizde de tecrübeli merkezlerde bu ameliyatlar % 4-5 ölüm riskiyle yapılmaktadır. Özofajektomi sonrası bir sorun gelişme ihtimali %30-40’tır. Bu sorunların %10’u hayatı tehdit edecek derecede ciddi olabilir. Zatürre, özofagus çıkarıldıktan sonra yerine konan midenin çıkaracağı problemler, kalp ritm bozuklukları ve ses kısıklığı gibi sorunlar çıkabilir. Özofajektomi sırasında yemek borusu ile birlikte lenf bezleri de çıkarılır. Özofagus kanser ameliyatlarında en az 16 lenf bezinin çıkarılmış olması doğru evreleme açısından çok önemlidir. Özofajektomi aynı zamanda torakoskopik-laparoskopik yöntemin birleştirilmesiyle yapılmaktadır. Yandaki bağlantıda torakoskopik olarak yapılan bir özofajektomi ameliyatının videosu yer almaktadır. Göğüsün yan tarafına yapılan büyük bir kesi yerine 3 adet 2 cmlik kesiler ile işlem sona ermektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir